Muzeum

19 oficerów poległych w Dziedzicach oraz zmarłych w trakcie marszu zostało pochowanych tamże we wspólnej mogile. W mogile tej, według ustnego przekazu, pochowani zostali także niemieccy konwojenci, polegli w trakcie walki. Należy wyjaśnić, że region ten zamieszkują potomkowie Łemków, przesiedlonych tu po wojnie w wyniku sławetnej akcji „Wisła”. Wg tradycji łemkowskiej, na grobie osób tragicznie zmarłych umieszczany jest wizerunek kości i stąd symbol ten na mogile, nieco zaskakujący dla niezorientowanych.
 
Na miejscu wydarzeń została w swoim czasie umieszczona tablica pamiątkowa, która w ostatnich latach uległa jednak zniszczeniu. Trzeba dodać, że budynki dworskie, gdzie rozgrywały się te dramatyczne wydarzenia, nie zachowały się do naszych czasów. Pozostały jedynie słupy bramy wjazdowej, spod której padły fatalne strzały.
(źródło: woldenberczycy.pl)
 
 
 
LISTA POLEGŁYCH OFICERÓW W.P. , byłych jeńców OFLAGA II c WOLDENBERGU – DOBIEGNIEWIE, pochowanych na cmentarzu w Dziedzicach – pow. Myślibórz
 

 1. Kpt. 26 p.p. Zygmunt Balkowski – * 26.IV.1899
 2. Por. mar. woj. Tadeusz Fr. Dąbrowski – * 9.X.1902
 3. Por. mar. woj. Jeremi Hulanicki – * …. 1917
 4. Por. mar. Woj. Lucjusz K.IV jakubowski * 25.IX.1917
 5. Kpt. Mar. Woj. Alfred Jougan * 4.IX.1900
 6. Rtm. 17 p.uł. Czesław M. Juściński * 25.III.1899
 7. Ppor. 7. P.s.k. Bernard A. Kaczmarek V.M * 23.VII.1913
 8. Ppor. 7.p.sk. Walerian Kajda V.M. * 28.X.1914
 9. Kpt. 4.p.p.leg. Tadeusz Konasiewicz * 4.VI.1897
 10. Chor. Mar. Woj. Jan Łapowa …….
 11. Ppor.21 p.ur. Witold Ordo …..
 12. Ppor. 27.p.a.l. Eugeniusz Polak * 7.X.1908
 13. Kpt. mar. woj. inż. Józef Sielanka * 25.III.1902
 14. Kpt. Ręczn. Mar. Woj. Stefan Sieniecki * 4.XII.1897
 15. Kpt. Mar. Woj. Inż. Kazimierz Siwicki * 15.IV.1905
 16. Por. Mar. Woj. Inż. Jan Strapczewski * 9.X.1905
 17. Ppor. Piedr. Inż. Czesław T. Więckowski * 3.V.1909

 
 
Uwagi: V.M oznacza odznaczenia krzyżem Virtuti Militari jako poz.18. figuruje prawdopodobieństwo kpt. Inż. Sztabu Armii ,,Kraków’’ Zimmerman Franciszek * 2.IX.1895 – f. 29.I.1945